Bu Bölümde Yapılan Tetkikler

    Endoskopi

    Kolonoskopi

    Fleksibl sigmoidoskopi

    Rektoskopi

   
Endoskopik İşlemler

    Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması

Kolonoskopik İşlemler

    Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması

    Polipektomi